Aktie

ISIN: DE000A2LQUJ6
WKN: A2LQUJ
Notiert: Börse Frankfurt (Regulierter Markt – General Standard)

Gesamtzahl der Aktien in EUR: 2.581.052,00
Gesamtzahl der Aktien in Stück: 2.581.052

Inländische Zahlstelle (Angabe gem. § 30a Abs. 1 Nr. 4 WpHG):
BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Mainzer Landstraße 61, D-60329 Frankfurt am Main